Doc. dr Svetlana Vrzić Petronijević

Docent dr Svetlana Vrzić Petronijević

Doc. dr Svetlana Vrzić Petronijević

Biografija

Docent dr Svetlana Vrzić Petronijević je specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalista perinatologije. Rođena je i živi u Beogradu. Načelnik je Poliklinike za perinatologiju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde radi od 1992. godine kada je i započela specijalizaciju ginekologije i akušerstva. Zvanje specijaliste i magistra medicinskih nauka stekla je 1997. godine odbranom magistarske teze na temu komplikacija diabetes mellitusa u trudnoći. Doktorsku disertaciju iz oblasti ginekološke onkologije odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2001. godine. Nastavnik je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde je u statusu izbora u zvanje vanrednog profesora. Užu specijalizaciju perinatalne medicine upisala je 2007. godine i stekla je zvanje specijaliste perinatologije.

Tokom 2006. godine boravila je na usavršavanju u Universitätsklinikum Hamburg – Eppendorf gde je imala prilike da se upozna radom stručnjaka iz oblasti ginekologije Prof. dr Fritzom Jänickeom, kao i sa radom jednog od vodećih sručnjaka iz oblasti fetalne medicine, Prof. dr Kurtom Hecherom. Stalni je član Konzilijuma za fetalne anomalije Univerzitetske dečje klinike u Beogradu gde je 2010. godine završila i jednogodišnju edukaciju iz fetalne ehokardiografije pod mentorstvom specijaliste dečje kardiologije profesora Vojislava Parezanovića. Ova saradnja rezultirala je i odbranom subspecijalističkog rada iz oblasti fetalne ehokardiografije. U toku godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS i u GAO „Petronijević“ obavi više od 2000 fetalnih ehokardiografskih i konsultativnih sonografskih pregleda. Osim sonografije u ginekologiji, opstetriciji i perinatologiji, oblast interesovanja je i minimalno invazivna hirurgija za koju je edukaciju završila u Beogradu i Londonu.

Aktivni je saradnik Hidrocefalus i spina bifida asocijacije Srbije (HISBAS) u kojoj je zbog prirode poremećaja kojima se bavi, urinarna inkontinencija predmet velikog interesovanja Jedna je od osnivača Udruženja za fetalnu i neonatalnu medicinu i angažovana je kao predavač u Školi ultrazvuka u perinatologiji Udruženja, kao i u Školi opstetričkog ultrazvuka u organizaciji GAK Narodni front. Predavač je po pozivu na mnogobrojnimn sastancima, aktivno učestvuje u edukaciji lekara na specijalizaciji i užoj specijalizaciji perinatologije, dečje neurologije i opšte medicine.