Prof. dr Olivera Kontić Vučinić

Prof. dr Olivera Kontić Vučinić

Biografija

Prof dr Olivera Kontić Vučinić je zavšila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i zvanje magistra, a potom i doktora medicinskih nauka. Od 1991.godine zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde je stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.

Na klinici je obavljala poslove Šefa Jedinice terapije fetusa, a od 2010.godine kada je osnovan Odsek za perinatalnu i reproduktivnu genetiku i endokrinologiju KGA KCS, rukovodi njegovim radom. Od 1999.godine radi najpre kao asistent i docent, a zatim i profesor na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Stalni je predavač na predmetu ginekologija i akušerstvo na Visokoj medicinskoj školi VMA.

Prof. dr Kontić Vučinić je i direktor Škole ultrazvuka u ginekologiji, obstetriciji i reproduktivnoj medicini srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i stalni predavač u Školi za perinatalnu medicinu. U okviru kontinuiranog usavršavanja u zemlji i inostranstvu boravila je godinu dana na postdoktorskim studijama iz feto-maternalne medicine na prestižnoj School of medicine, Yale University, New Haven, USA, gde je stekla i titulu Visiting professor. Autor i koautor u 162 naučne publikacije.

Zbog svog značajnog doprinosa radu udruženja, 2013.godine je izabrana za Generalnog sekretara South East European Society of Perinatal Medicine.

Sva predavanja Prof. dr Olivera Kontić Vučinić