Ass dr sc. Nebojša Zečević

Ass dr sc. Nebojša Zečević

Biografija

Zaposlen je na Ginekološko akušerskoj klinici “Narodni Front” od 1999. godine. kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva na Odeljenju – Porodilište sa akutnom patologijom trudnoće.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Medicinski fakultet je upisao 1990/91 godine. Diplomirao u roku 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,64.

Magisterijum: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Magistarsku tezu „Uticaj gestacijskih faktora na pojavu SAH-a u trudnoći”, odbranio sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu 04.07.2013. godine pred komisijom u sastavu: Prof dr Danilo Radulović (mentor), Prof dr Ljiljana Vujotić, Prof dr Srba Knežević i Prof dr Milica Berisavac.

Uža naučna oblast Hirurška anatomija.

Master studije: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Master tezu „Procena efekata uvođenja dijagnostički srodnih grupa u finansiranju perinatalne zdravstvene zaštite u Srbiji”, odbranio je sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu 25.11.2013.godine pred komisijom u sastavu : Prof dr Momčilo Babić(član – mentor), Prof dr Vesna Mikanović-Bjegović (predsednik komisije) i Prof dr Slađana Benković (član komentor).

Specijalizacija

Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položio je 2002. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom pred komisijom u sastavu: Prof.dr Darko Plećaš, Prof.dr Vojislav Žižić i Prof.dr Dražen Milačić.

Uža specijalizacija: Oblast Perinatologija, upisana školske 2012/2013 godine.

Sva predavanja Ass dr sc. Nebojša Zečević

NUTRITIVNI SUPLEMENTI U TRUDNOĆI

14:50 – 15:05
Kongresna sala