Dr mr sci Aca Ćirković

Dr mr sci Aca Ćirković

Biografija

Aca Ćirković, rođen 20.08.1969. godine u Kruševcu,  gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao marta 1997. godine sa prosečnom ocenom 9,41. Završio specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 2005. godine na GAK “Narodni front”.
Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Nišu 2010. godine (oblast: Primena ultra zvuka  u ginekološkoj onkologiji). Objavio više stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima, koautor u tri monografije i jednom univerzitetskom udzbeniku.
Govori engleski, ruski i slovenački jezik.
Stalno zaposlen u Zdravstvenom centru Kruševac.

Sva predavanja Dr mr sci Aca Ćirković