METABOLIČKE PROMENE U TRUDNOĆI I METABOLIČKI EFEKTI HORMONA PLACENTE

21 Sep 2018
13:00 – 13:15
Kongresna sala

METABOLIČKE PROMENE U TRUDNOĆI I METABOLIČKI EFEKTI HORMONA PLACENTE